Advocatenkantoor Van der Zanden

Gratis spreekuur

U kunt gebruik maken van het gratis half uur advies van Advocatenkantoor Van der Zanden. Hiervoor kunt U telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken.

T: 0411 - 63 36 66

  Expertises

  Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in de volgende expertises:

  • Familie- & Personenrecht

   Familie- & personenrecht

   Het personen- en familierecht vindt men in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en dit rechtsgebied omvat zaken als:

   • echtscheiding
   • alimentatie
   • gezag/voogdij over minderjarigen
   • omgangsregelingen
   • verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding
   • wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk
   • ontkenning vaderschap
   • curatele
   • onderbewindstelling
   • mentorschap
   • adoptie

   In uw privé-leven heeft u te maken met de juridische en financiële betrekkingen tot uw naasten. Bij Advocatenkantoor Van der Zanden houdt een ervaren advocaat met haar medewerkers zich professioneel bezig met het familierecht in het algemeen en echtscheidingen in het bijzonder. 

   Wilt u weten wat Advocatenkantoor Van der Zanden voor u kan betekenen? Neem dan contact op met ons kantoor.

  • Arbeidsrecht

   Arbeidsrecht

   Natuurlijk kan Advocatenkantoor Van der Zanden U ook bijstaan in arbeidskwesties. Ons kantoor heeft zich toegelegd op de basis van het arbeidsrecht, te weten de individuele arbeidsovereenkomst. Voorbeelden hiervan zijn:

   • U wordt ontslagen;
   • U wilt iemand ontslaan;
   • U wilt een contract opzeggen/ontbinden/beëindigen;
   • U wilt weten wat zijn de regels zijn rond een arbeidscontract;
   • U wilt een arbeidscontract voor (on)bepaalde tijd opstellen;
   • U wilt een flexibel arbeidscontract opstellen.

   Bij deze zaken kan Advocatenkantoor Van der Zanden U uiteraard bijstaan. Wilt u weten wat Advocatenkantoor Van der Zanden voor u kan betekenen? Neem dan contact op met ons kantoor.

    

  • Incasso

   incasso

   Veel goederen en diensten worden tegenwoordig geleverd op krediet, maar niet iedere debiteur neemt het daarbij even nauw met de overeengekomen betalingstermijn. 

   Facturen die te laat worden voldaan of indien betaling in het geheel achterwege blijft, is een gevaar voor uw bedrijf en kan de continuïteit van uw bedrijf ernstig schaden. Tenslotte wilt u wel graag aan uw verplichtingen voldoen en bijvoorbeeld op tijd de salarissen kunnen uitbetalen.

   Indien betalingsherinneringen en aanmaningen niet het gewenste resultaat opleveren, kunt u de vordering ter incasso uit handen geven.

   Wilt u weten wat Advocatenkantoor Van der Zanden voor u kan betekenen? Neem dan contact op met ons kantoor.

    

  • Handelsrecht

   handelsrecht

   Een groot deel van Nederland koopt of verkoopt goederen of diensten. Gelukkig gaat dit meestal goed. Maar natuurlijk gaat er ook wel eens iets fout. Hierbij kunt U denken aan: 

   • Een klant betaalt de rekeningen niet;
   • Een bedrijf levert de overeengekomen producten of diensten niet;
   • Een leverancier houdt zich niet aan de garantieregels;
   • Een contract moet voortijdig beëindigd worden;
   • Er is een geschil over de betekenis van een bepaling uit een contract;
   • Een klant gaat failliet, wat nu?

   Wilt u weten wat Advocatenkantoor Van der Zanden voor u kan betekenen? Neem dan contact op met ons kantoor.

  • Strafrecht

   Strafrecht

   Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. 

   Strafrecht betreft dus om het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten). De bestraffing staat voorop. Daarin onderscheidt het zich van het aansprakelijkheidsrecht (als onderdeel van het civiele recht of burgerlijk recht).

   In dat recht staat de vergoeding van de aangerichte schade centraal. Het slachtoffer speelt in het strafrecht dan ook een bescheiden rol, al is die rol in het laatste decennium wat groter geworden. 

   Strafrecht valt uiteen in het materiële strafrecht (de beschrijving van strafbare feiten en straffen) en het formele strafrecht of het strafprocesrecht (het geheel van procedurele spelregels volgens welke het materiële strafrecht wordt toegepast).

   In Nederland is het materiële strafrecht opgenomen in onder meer het Wetboek van Strafrecht (afgekort tot Sr) en het formele strafrecht in het Wetboek van Strafvordering (afgekort tot Sv).

   Wilt u weten wat Advocatenkantoor Van der Zanden voor u kan betekenen? Neem dan contact op met ons kantoor.

  Over ons kantoor

  undefined

   Mr. M.C.W. van der Zanden

   

  Advocatenkantoor Van der Zanden is een kantoor gelegen in Liempde, gemeente Boxtel. Er werkt op dit kantoor één advocaat bijgestaan door een aantal medewerkers. Deze advocaat is mevrouw Mr. M.C.W. van der Zanden

  Mr. M.C.W. van der Zanden heeft jarenlange ervaring in het vak van advocaat. Mr. M.C.W. van der Zanden studeerde rechten aan de universiteit van Utrecht.

  In 1986 studeerde zij af in de studierichting Nederlands Recht. Op 15 oktober 1986 is zij beëdigd bij de rechtbank van Den Bosch en in 1987 is zij beëdigd bij de rechtbank van Roermond.

  In 1990 richtte Mr. M.C.W. van der Zanden haar eigen kantoor op achter de Sint-Jans kerk te 's-Hertogenbosch. In 1998 verhuisde ze dit kantoor naar de huidige locatie te Liempde.

   

  lid van de Nederlandse orde van advocaten

   

   

  De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland. De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de Orde is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten. Die kwaliteit wordt onder meer gewaarborgd door: 

  • een omvangrijk opleidingsprogramma voor de advocatuur;
  • het opstellen van verordeningen en andere bindende regels voor advocaten;
  • tuchtrechtspraak;
  • voorlichting en dienstverlening aan de leden;
  • advisering aan de overheid over beleidsvoornemens en wetsontwerpen.

  Advocaten zijn conform de Advocatenwet verplicht ingeschreven bij de Orde. Begin 2009 zijn er 15.547 advocaten. Ieder jaar beginnen ongeveer 1100 stagiaires aan de Beroepsopleiding Advocatuur. De advocatuur groeit nog steeds, het afgelopen jaar met 4,5%.

  contact