Advocatenkantoor Van der Zanden

Gratis spreekuur!


U kunt gebruik maken van het gratis half uur advies van Advocatenkantoor Van der Zanden. Hiervoor kunt U telefonisch contact met mij opnemen om een afspraak te maken.

T: 0411 - 63 36 66

M: 06-53627807

Tarieven: 

Gefinancierde rechtsbijstand, rechtsbijstandverzekering, particuliere en zakelijke tarieven.

Advocatenkantoor van der Zanden werkt zowel voor betalende cliënten als voor cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. In een eerste gesprek met u wordt altijd nagegaan of u hiervoor in aanmerking komt. Voor nadere informatie over gefinancierde rechtsbijstand wordt verwezen naar de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

Mogelijkerwijs heeft u een rechtsbijstandverzekering. Maakt u daar dan s.v.p. gelijk melding van bij het maken van een telefonische afspraak voor het eerste gesprek met de advocaat, Mw mr M.C.W. van der Zanden.

Voor betalende cliënten, zowel particulier als bedrijfsmatig, wordt een uurtarief van 195,00 euro per uur (inclusief kantoorkosten, te vermeerderen met 21% BTW) gehanteerd. Bij aanvaarding van de opdracht zal er een inschatting gemaakt worden van de te besteden uren in uw zaak. Op basis van deze inschatting ontvangt u van mij een voorschotnota. Indien er lopende het proces een significante overschrijding van dit aantal uren te verwachten is wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Bij het afsluiten van uw zaak wordt er een eindnota opgemaakt vergezeld van een urenspecificatie.

In sommige zaken is het mogelijk voor de opdracht een vast bedrag, een zogeheten fixed-fee af te spreken, informeer naar de mogelijkheden in het eerste gesprek met de advocaat.

Advocatenkantoor van der Zanden aanvaardt geen opdrachten op basis van no cure – no pay/less pay.

Expertises


Het vakgebied van Mr. M.C.W. van der Zanden, registratie rechtsgebiedenregister orde van advocaten

Tineke van der Zanden heeft sinds 1986 vanuit een algemene rechtspraktijk met succes de belangen van haar cliënten behartigd op tal van rechtsgebieden.

Mw Mr. M.C.W. van der Zanden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk
  • Bestuursrecht
  • Burgerlijk recht
  • Strafrecht
  • Asiel- en vluchtelingenrecht
  • Personen- en Familierecht
  • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wilt u weten of zij wat voor u kan betekenen neem dan contact op met haar kantoor.

Over het kantoor


Sinds 1986 is Mw Mr M.C.W. van der Zanden werkzaam als advocaat. Vanaf 1998 oefent zij haar praktijk uit op een fraaie locatie in Liempde (Gemeente Boxtel) gelegen aan het Hollands Diep 7.

Het kantoor is bereikbaar onder nummer 0411-633666, welk nummer bij haar afwezigheid en/of afwezigheid van haar administratieve ondersteuner(s) is doorgeschakeld naar het mobiele nummer van de advocaat (06-53627807). Het is geen 9 tot 5 kantoor en er zijn geen strikte kantoortijden. Een bezoek aan het kantoor kan alleen op afspraak omdat de advocaat voor haar werk niet altijd op kantoor is en/of er afspraken zijn met andere cliënten wier privacy gewaarborgd moet zijn.

Flexibiliteit staat bij het kantoor voorop en het is mogelijk om een afspraak te maken in de avonduren of in het weekend. Er is geen aparte wachtruimte aanwezig, maar omdat er gewerkt wordt op afspraak is wachten niet aan de orde.

Voor cliënten woonachtig in de regio Den Bosch/Eindhoven is het ook altijd mogelijk een afspraak te maken op een externe locatie. Dit kan bij u thuis zijn, maar ook op een andere locatie in de regio.

De advocaat

Mw Mr. M.C.W. van der Zanden (Tineke) geboren in Veghel, getogen in Liempde, is in 1986 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht Nederlands Recht en is in datzelfde jaar als advocaat beëdigd door de Rechtbank te Den Bosch. In 1990 heeft zij zich zelfstandig gevestigd als advocaat in Den Bosch achter de Sint-Jan om in 1998 haar praktijk voort te zetten op de huidige locatie te Liempde.

Inmiddels voert zij al meer dan 30 jaar een zelfstandige praktijk. Dit heeft haar een schat aan ervaring opgeleverd voor de rechtsgebieden waarop zij nu actief is. Deze ervaring zet zij in naar volle eer en vermogen voor uw belangenbehartiging.

Kernwaarde is voor haar een goed contact met de clienten gebaseerd op wederzijds vertrouwen en heldere communicatie.

Om de communicatie ook voor de niet Nederlandssprekende cliënten te waarborgen wordt doorgaans een beroep doen gedaan op de diensten van Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN).

Het hanteren van deze kernwaarde heeft ertoe geleid dat zij ruim tijd neemt voor het eerste gesprek met u. Dit eerste gesprek is vrijblijvend en niet verplichtend, en is altijd gratis.

Aan het eind van dit eerste gesprek, tevens kennismaking, wordt bepaald of u een opdracht aan haar wenst te geven en zal zij aangeven of zij u gaat adviseren en/of voor u procederen Als hierover overeenstemming tussen u en haar bestaat wordt dit schriftelijk aan u helder en duidelijk bevestigd.

Uw belang staat voorop en in overleg met u wordt de aanpak bepaald. De advocaat houdt zich daarbij als vanzelfsprekend aan de wet, maar ook aan de voor advocaten geldende Gedragsregels en aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) uitgevaardigde Richtlijnen en Verordeningen.

Het kan ook zijn dat zij u aangeeft niet de meest geschikte advocaat te zijn voor uw juridisch probleem. Gezien haar jarenlange ervaring in de advocatuur beschikt zij over een uitstekend en uitgebreid collegiaal netwerk en zal zij u, indien gewenst, ook van dienst zijn met het zoeken naar de meest geschikte rechtsbijstandverlener voor uw rechtsvraag.

Discretie en geheimhouding is inherent aan het beroep van advocaat. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van een administratieve ondersteuner(s) die een geheimhoudingsverklaring heeft/hebben getekend. Het kan zijn dat na voorafgaand overleg met u de advocaat externe deskundigen moet inzetten en/of raadplegen. U kunt uw privacy als gewaarborgd beschouwen. De voorwaarden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden nageleefd. Uw persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld, en er wordt slechts vastgelegd wat voor uw zaak van belang is. U vindt de privacyverklaring hier. 

Contact


Hollands Diep 7
5298 LL Liempde (Gemeente Boxtel)

T: 06-53627807

T: 0411-633666

M:advocaatvanderzanden@gmail.com